הבהרות משפטיות

מידע משפטי

אתר זה הוא רכושו של GHO AHK SPRL (0699.562.515) הממוקם בבולווארד אדמונד MACHTENS 172 תיבה 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM המיוצג על ידי יו"ר יו"ר מר תיירי רמי. מנהל פרסום האתר הוא מר תיירי רמי הספק המבטיח את אירוח האתר וכן את אחסון מידע הוא GHO AHK SPRL.

תוכן האתר

מר תיירי רמי אינה מתחייבת כי אתר זה נקי מפגמים, שגיאות או מחדלים. המידע שנמסר הוא מעיד וכללי ללא שום ערך חוזי. למרות העדכונים השוטפים, מר תיירי REMY אינו יכול להיות אחראי לשינוי ההוראות המינהליות והחוקיות המתרחשות לאחר הפרסום. באופן דומה, תיירי REMY לא יכול להיות אחראי על השימוש והפרשנות של המידע הכלול באתר זה. מר תיירי REMY לא יכול להיות אחראי לכל וירוס שעלול להדביק את המחשב או חומרת מחשב כלשהי של המשתמש, בעקבות שימוש, גישה או הורדה מאתר זה. מר תיירי REMY שומר לעצמו את הזכות לשנות את תוכן ההצעות המסחריות הללו בכל עת.

זכויות מחברים וקניין אינטלקטואלי

אתר זה הוא רכושו של תיירי רמי המחזיק בכל זכויות הקניין הרוחני. אתר זה מהווה יצירה מוגנת תחת הקניין הרוחני, כמו גם המבנה הכללי של האתר, העיצוב הגרפי וכן האלמנטים הנגישים באתר (טפסים, טקסטים, צילומים, תמונות ...). למעט באישור מראש ובכתב של תיירי רמי, אין להעתיק, לשכפל, לשנות, להעביר, לפרסם את האתר והמידע הכלול בו, להפיץ, לפרסם בכל מדיה שהיא, לנצל אותה כולה או חלקה למטרות מסחריות או לא מסחריות, או להגיש למימוש עבודות נגזרות. אי עמידה בכללים אלה עלולה לעסוק באחריות המשתמש באינטרנט כמשמעותם בסעיפים L. 713-2 ו- L.713-3 לקוד הקניין הרוחני.

הגנה על פרטיות ונתונים אישיים

בהתאם לחוק מיום 6 בינואר 1978 הנוגע למחשבים, קבצים וחירויות, באתר זה הוכרז הצהרה פשוטה לוועדה הלאומית לאינפורמטיקה וחירויות. למשתמש האינטרנט נמסר כי המידע שהוא מתקשר באמצעות הטפסים באתר נחוץ לביצוע השירותים המוצעים על ידי מר תיירי רמי. למשתמש זכות לגשת, לשנות, לתקן או למחוק נתונים אישיים הנוגעים אליו באמצעות כתיבה לתיירי רמי, GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM בנוסף, המחשבים המתחברים לאתר זה מאוחסנים באתר הדיסק הקשיח שלהם קובץ טקסט אחד או יותר הנקרא "עוגיות" אשר מתעד מידע המתייחס לניווט באתר שנעשה מהמחשב עליו מאוחסן ה"עוגיה "(סוג דפדפן, עמודים שנצפו, תאריך ושעת התייעצות, ...) . מר תיירי רמי משתמש ב"עוגיות "אלה למטרות סטטיסטיות, במטרה לשפר את הארגונומיה של האתר, כדי לעקוב טוב יותר אחר האינטרסים של משתמשי האינטרנט. למשתמש המחובר לאתר חופש להתנגד לרישום "עוגיות" באמצעות הפונקציות המתאימות בדפדפן שלו. במקרה זה, ייתכן שהיא לא תוכל ליהנות מכל הפונקציות והשירותים המוצעים באתר זה.

קישורי HYPERTEXT לאתרי צד שלישי

אתר זה מציע קישורי היפרטקסט לאתרים שפורסמו על ידי צדדים שלישיים. קישורים אלה נוצרו בתום לב ואין אפשרות לשאת באחריות לתיירי REMY לשינויים שבוצעו באתרים אלה. כתוצאה מכך, קישורי היפר-טקסט אלה אינם יכולים, בשום פנים ואופן, לעסוק באחריותו של מר תיירי רמי: ניתן היה להתחייב רק באחריותם של עורכי האתרים המוזכרים באתר מר תיירי רמי.

ימין הניתן להחלה:

בהתאם למקור החשבונית החוק הרלוונטי יהיה זה של בלגיה או אוסטרליה.